اصول ضبط دستگاه DVR در دوربین مداربسته

اصول ضبط دستگاه DVR  در دوربین مداربسته

اصول ضبط دستگاه DVR در دوربین مداربسته در ضبط دیجیتال هر تصویر به تعدادی از پیکسل‌ها یا نقاط تقسیم می‌شود. برای هر یک از این پیکسل‌ها مبدل انالوگ به دیجیتال خصوصیات مختلف آن پیکسل مثل رنگ و روشنایی را به