تکنولوژی Sense-Up دوربین های مداربسته

تکنولوژی Sense-Up دوربین های مداربسته

تکنولوژی Sense-Up دوربین های مداربسته با یک تعریف ساده شروع می کنیم. Sense-Up : یک تکنولوژی مدرن برای پردازش تصویری است و به کاربران این امکان را می دهد که سرعت های آهسته شاتر به صورت دیجیتالی به منظور عبور