روز: ژانویه 15, 2019 (فرمت تاریخ بایگانی روزانه)

گارانتی دوربین مداربسته
آموزش و مقاله

شرایط گارانتی دوربین مداربسته

شرایط گارانتی دوربین مداربسته مدت زمان گارانتی برای دوربین های مداربسته و  DVRبه مدت ۱۲ ماه  گارانتی تعویض (وارانتی) و ۱۸ ماه گارانتی تعمیر (که از

Read More »