روز: دسامبر 7, 2019 (فرمت تاریخ بایگانی روزانه)

تکنولوژی EXIR دوربین مداربسته
آموزش و مقاله

تکنولوژی EXIR دوربین مداربسته

تکنولوژی EXIR دوربین مداربسته فناوری EXIR جدیدترین فناوری برای دوربین های مداربسته است که از نظر سطح نظارت در شب که امروزه می توانید در

Read More »