۱- ایمان ساکن کجاست :

ساکن تهران می باشد.

۲- چگونه ایمان را پیدا کنیم ؟

به راحتی