نحوه اتصال DVR به تلویزیون (با استفاده از HDMI extender)

نحوه اتصال DVR به تلویزیون (با استفاده از HDMI extender)

نحوه اتصال DVR به تلویزیون (با استفاده از HDMI extender) اگر شما نیاز به ارسال سیگنال ویدئویی از DVR خود را برای مسافت های طولانی دارید، یک راه حل این است که از یک گسترش دهنده HDMI استفاده کنید که