امنیت CCTV بخش دوم

امنیت CCTV بخش دوم

امنیت CCTV بخش دوم در مقاله امنیت CCTV  به ۲ مورد از اجزای سیستم دوربین مداربسته پرداختیم حال در این مقاله به ۲مورد بعدی اشاره میکنیم. لنز DVR انوع لنز دوربین مداربسته در دوربین مداربسته لنزها هستند که تعیین می