فرمت H.265+

فرمت H.265+

فرمت H.265+ تکنولوژی هوشمندفرمت H.265 + مجموعه ای از الگوریتم های رمزگذاری هوشمند است که توسط فن آوری Dahua بر اساس H.265 ساخته شده است. برای دیدار از ویژگی های نظارت تصویری، Smart265 + برخی از تکنیک های رمزگذاری ویدئویی