محبوب ترین فن آوری های دوربین مداربسته

محبوب ترین فن آوری های دوربین مداربسته

محبوب ترین فن آوری های دوربین مداربسته در این مقاله برخی از فن آوری های دوربین مداربسته تشریح میگردد. WDR (Wide Dynamic Range)  تصویردوربین مداربسته با تکنولوژی WDR یک روش برای تولید تصاویر است که سعی می کنند محتوای کامل