دوربین مداربسته برای محیط بیرون

دوربین مداربسته برای محیط بیرون

نصب دوربین مداربسته برای محیط بیرونی یکی از شرایطی که در نصب دوربین مداربسته می بایست همیشه لحاظ شود این است که در نصب دوربین مداربسته ممکن است برخی از دوربین های مداربسته در خارج از محیط های مسقف نصب