اصطلاحات سيستم هاي دوربین مداربسته

تکنولوژی دوربین مداربسته یکی از بروز ترین تکنولوژی های دنیا میباشد که دارای اصطلاحات سيستم هاي دوربین مداربسته مختص به خود می باشد که در این مقاله برخی از مهمترین اصطلاحات سيستم هاي دوربین مداربسته در این مقاله اموزشی بیان خواهد شد.

برای آموزش و یادگیری اصطلاحات سيستم هاي دوربین مداربسته در این مقاله آموزشی همراه ما باشید.

%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA

:A/D مبدل آنالوگ به ديجيتال يا همان ADC (ANALOG TO DIGITAL CONVERTOR )

:ALPHANUMERIC وسيله قرار دادن نوشته روی تصوير كه در DVRومولتی پلكسر كار برددارد.نوع دیگری از اصطلاحات سيستم هاي دوربین مداربسته میباشد.

BACK– FOCUS : تنظيم مكان لنز در رابطه با سنسور CCD در دوربين

B.W(BAND WIDTH) پهنای باند فركانس كه برای سيگنالويدئويی معمولی 5 مگا هرتز است .

BETAMAX فرمت ضبط ويدئويی شركت SONYو رقيب VHS

CCD APERTURE سطحی از CCD كه به نور حساس است.

CCIR انجمن راديويی بين المللی برای استاندارد تلويزيونی اروپا

:CDS: (CORROLATED DOUBLE SAMPLING) تكنيكی در ايجاد تركيب رنگ در بعضی از دوربين های CCD

:CFA (COLOR FILTER ARRAY) فيلترهای نوری كه در دوربين CCD برای توليد تركيب رنگ سيگنال ويدئويی استفاده می گردد .

: CIE انجمن بين المللی نور كه واحد های نوری را تعريف و ارائه می كند.

: CHROMINANCE به اطلاعات رنگ سيگنال ويدئويی گفته می شود.

: CONTRAST يكی از تنظيمات كيفيت تصوير. اختلاف بين روشن ترين و تاريك ترين نقطه تصوير

:D/A مبدل سيگنال ديجيتالی به آنالوگ .

: DARK CURRENT نشت سيگنال از CCD در نبود نور كه ايجاد نويز (dark noise) می كند.

: DMA (DIGITAL MICRO MIRROR DEVICE) يك تكنولوژی جديد ساخت سنسور ويدئويی كه از تعداد زيادی آينه مينياتوری روی چيپ استفاده می شود.

: DUPLEXسيستم ارتباطی كه اطلاعات را در دو جهت رفت و برگشت مبادله می كند. در سيستمهای CCTV معمولاً به امكان ضبط و پخش با هم به صورت مولتی پلكس گفته می شود.

: D.S.P مدار الكترونيكی پردازنده سيگنال ديجيتالی

:DV-MINI يك فرمت ضبط صدا و تصوير جديد كه اكثراً در هندی كم استفاده می شود .

: D-VHSاستاندارد جديد ارائه شده توسط JVC برای ضبط سيگنال ديجيتالی روی VHS

:EBUاتحاديه پخش برنامه های اروپايی

:EIAانجمن صنعتی الكترونيك

:FCCكمسيون ارتباطات فدرال آمريكا

:FIELDتعداد نصف خطوط فريم را گويند در سيستم CCIR/PAL تعداد فيلدها 50 عدد در ثانيه و درسيستم EIA
/NTSC تعداد فيلدها 60 عدد در ثانيه است .

: FRAME STOREوسيله الكترونيكی شماره گذاری و ذخيره فريم های تصوير.

: FRAME SWITHER نام ديگر مولتی پلكسر ساده است که از موارد اصطلاحات سيستم هاي دوربین مداربسته میباشد.

: FRAME TRANSFERيكی از سه اصل يا روش انتقال شارژ از چيپ CCD می باشد دو روش ديگر عبارتند از FRAME-INTERLINE, INTERLINE

: FRAMEدر سيستم CCIR/PAL ازتركيب 625 خط ودر سيستمEIA ,NTSC از تركيب 525 خط يك فريم ساخته می شود سيستم پال 25 فريم بر ثانيه و سيستم NTSC 30فريم بر ثانيه دارد.

: GAMMAاين مشخصه برای تصحيح اختلاف بين پاسخ خطی دوربين و پاسخ غير خطی مانيتور تعريف می شود. مثلاً مقدار نمايی گاما برای مونيتور تك رنگ 2/2 است لذا دوربين بايد روی 2.2/1يعنی 45/0 تنظيم شود .

: HADيك نوع سنسور CCD است كه طرح لايه ای دارد و سطح نويز درآن بسيار پايين است.

: HDDTVاستاندارد آينده پخش برنامه های تلويزيونی با رزلوشن بالا (2000× 1000 پيكسل (

: HUMنويز روی فركانس اصلی را گويند.

:HYPER-HADتكامل يافته چيپ CCD HAD

:ILLUMINATIONبه مقدار روشنايی تصوير اشاره دارد .حداقل روشنايی لازم برای دوربين های معمولی چند دهم لوكس و برای دوربين های ديد شب چند صدم لوكس می باشد .

:I/0خروجی

:I/Pورودی

:IECانجمن بين المللی برق

:INSERTERوسيله ای برای گذاشتن متن روی تصوير .

:INTERFERENCEتداخل ناشی از ميدان الكتريكی يا الكترومغناطيسی ساير وسايل روی سيگنال

:IPدرجه حفاظت بدنه يك وسيله را در برابر عوامل خارجی به صورت عدد بيان می كند .

:IRنور مادون قرمز

:ISDNشبكه تلفن جديد با سرعت انتقال داده 64 كيلو بايت بر ثانيه

:ITUاتحاديه بين المللی ارتباطات راه دور

:JPEGفرمت عكس

:LINE-LOCKEDدر سيستم های CCTV به چند وسيله گفته می شود كه با فركانس منبع تغذيه مشترك ) 50يا 60 هرتز) تغذيه می شوند و از نظر فركانس فيلد قفل شذه اند .

:LUMINANCEاطلاعات سيگنال ويدئويی در مورد روشنايی
تصوير را گويند .

:MODحداقل فاصله شی از لنز را گويند كه برای لنز های زوم حدود يك متر و برای لنزهای فيكس خيلی كمتر است . ( به طول فاصله كانونی لنز بستگی دارد(

:MOIRE PATERNنويز در تصوير حاصل از CCDدر فركانس های بالا

:NBSاداره ملی استاندارد در آمريكا

:ND FILTERيك نوع فيلتر نوری كه مقدار نور را بدون بر هم زدن تعادل رنگ تقليل می دهد .

: NITيكی از واحد های نوری

:NTSCاستاندارد رنگی در آمريكا، كانادا ، ژاپن و چند كشور ديگر.

: OIPخروجی

: OBJECTIVEجلويی ترين قسمت لنز

: OCULARنزديكترين قسمت لنز به CCD

:PALسيستم تلويزيون رنگی اروپا

:PHOTواحد نوری معادل ده هزار لوكس

POTSيا: PSTN يكی از سيستم های تلفن

:PRINCIPEL POINTمركز عدسی

:PTZ SITE DRIVERيك قسمت از سويچر ماتريسی كد سيگنال هايی كد دار كنترلی مربوط به كنترولر و DVR يا مولتی پلكسر را در يافت می كند.

جدیدترین اصطلاحات سيستم هاي دوربین مداربسته

با توجه به اینکه در حوزه دوربین مداربسته بتوانید یک تیم تخصصی خوبی داشته باشید میتوانید برای اینکار با ما در ارتباط باشید تا بتوانید بهترین اطلاعات فنی در حوزه دوربین مداربسته را کسب کنید

: RETMAنام ديگر EIA

سيگنال RF: سيگنال راديويی كه به طيف تا 300 گيگا هرتز تعلق دارد.

: RS-232يك فرمت ارتباط ديجيتالی كه فقط نياز به دو سيم دارد.

: RS-485شكل پيشرفته تر ارتباط ديجيتالی كه می تواند تا 32 دريافت كننده را در مقصد پوشش دهد.

: S/N RATIOنسبت سيگنال به نويز كه بر حسب dB بيان می شود.

: SCOTOPIC VISIONسطح نور زير2-10 لوكس كه برای چشم قابل ديدن نيست.

: SIMPLEXدر CCTV به يكي از دو روش مولتی پلكسی اشاره دارد كه اطلاعات فقط در يك جهت قابل انتقال است بر خلاف (DUPLEX) مثلاً فقط امكان ضبط يا پخش در يك زمان باشد.

: SMEARخطوط عمودی به صورت نويز در محل های بسيار روشن تصوير حاصل از CCD

:SMPTEانجمن مهندسين تلويزيون و تصاوير متحرك

:SPLIT SCREENبه صفحه نمايش چند تكه شده می گويند

:S-VHSيك فرمت ضبط ويدئويی است كه رزولوشن افقی400 خط دارد .

: TBCسنكرون كردن سيگنال های مختلف بر اساس زمان

:TDGايجادكننده تاريخ و زمان روی تصوير

:TELEMETRYسيستم كنترل از راه دور اطلاعات ديجيتالی كد دار

:TERMINATIONاتصال انتهای كابل را به يك كانكتور می گويند.

: VDAيك آمپلی فاير سيگنال تصويری با يك ورودی وچند خروجی

:VHS (VIDEO HOME SYSTEM) سيستم ويدئويی خانگی

:VIDEO MATRIX SWITCHERوسيله ای برای انتخاب بيش از يك دوربــين ، VCR يا چاپگر ويدئويی و امثال آن كه قدرتمندتر از سويچرهای معمولی است .

: VITSسيگنال تست با شكل خاص كه در سيستم پال در خطوط نامرئی 17 و 18 و 33 و 331 جا زده می شود.

: VMD (VIDEO MOTIONDETECTOR) سيستمی كه در برابر تغيير نور يا جابه جايی و حركت سيگنال آلارم ايجاد می كند.

: VSنكرونيزاسيون عمودی (در مقابل آن HS سنكرونيزوسيون افقی)

: W-VHSاستاندارد جديد ضبط ويدئويی ارائه شده توسط JVC

تکنولوژی sensup یکی از تکنولوژی هایی می باشد که در نصب دوربین مداربسته مورد استفاده قرار میگیرد.

WDR یا BLC و یا HLC کدام یک بهتر است؟ را میتوانید بررسی نمایید.

اصطلاحات کاربردی دوربین مداربسته

در این مقاله آموزش اصطلاحات کاربردی دوربین مداربسته را به صورت کامل توضیح دادیم ولی باز هم ممکن است که شما نیاز به این داشته باشید که همیشه این اطلاعات را همراه خود داشته باشید برای همین میتوانیداصطلاحات سيستم هاي دوربین مداربسته pdf دانلود کنید.

توصیه میشود برای خرید دوربین مداربسته دید در شب جهت نصب به دستگاه DVR از فروشگاههای معتبر خرید نمایید. در این راستا میتوانید از فروشگاه دوربین مداربسته آریا خرید نمایید و یا نصب دوربین مداربسته فروشگاه خود را به ما بسپارید.

اصطلاحات دوربین مدار بسته

تماس با ما:

فروشگاه دوربین مداربسته آریا به عنوان تولید کننده دوربین مداربسته با برند INFINITY با ۲ سال گارانتی طلایی آریا به آدرس تهران خیابان جمهوری بعد از پل حافظ، پاساژ امجد طبقه ۴ واحد ۱۲ ، ۰۲۱۶۶۷۲۹۰۴۱ – ۰۹۱۲۲۸۸۹۳۴۶ ، آماده ارائه خدمات نصب و راه اندازی دوربین مداربسته به هزینه بسیار پایین می باشد.

author-avatar

درباره ایمان قنبری

متولد 1364 در تهران هستم و دارای مدرک فوق لیسانس کامپیوتر (سخت افزار) از دانشگاه امیرکبیر ( پلی تکنیک) بوده که از سال 1383 در حوزه دوربین مداربسته و سیستمهای حفاظتی و نظارتی در حال فعالیت هستم. از سال 1398 با تاسیس شرکت چشمان بیدار آریا در حال ارائه خدمات فنی و مهندسی به تمامی ارگانها و شرکتهای خصوصی برای نصب دوربین مداربسته میباشیم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *