اهمیت نصب دوربین مداربسته در پارکینگ طبقاتی

پارکینگ طبقاتی یکی از مهمترین مکان هایی بروز جرایم سازمان یافته ماشین ها است. زمانی که در پارکینگ طبقاتی دوربین مداربسته ای نصب نشده باشد، سارقان می توانند اتومبیل ها را به راحتی به سرقت برده و قانون هم نمی تواند در این مورد کاری انجام دهد.

سرقت خودرو مقدمه کار خلاف بعدی است. بسیاری از مجرمان بعد از این کار به دستبرد بانک، سرقت اموال شخصی، دولتی، قتل، دست می زنند. پیشگیری و بازدارندگی مجرمان از اولین کار خلاف، زنجیره جرایم بعدی را قطع خواهد کرد.

براساس گزارشات پلیس، نصب دوربین مداربسته در پارکینگ طبقاتی باعث خواهد شد تا سارقان جرات ورود به پارکینگ طبقاتی را نداشته باشند. نصب دوربین مداربسته در پارکینگ طبقاتی موجب خواهد شد تا سارقان حتی نسبت به جرایم سازمان یافته نیز تردید کنند.

اهمیت نصب داهمیت نصب دوربین مداربسته در پارکینگ طبقاتیوربین مداربسته در پارکینگ طبقاتی

اهمیت نصب دوربین مداربسته در پارکینگ طبقاتی

نظریه و روش ارزیابی تاثیر نصب دوربین مداربسته در پارکینگ طبقاتی

وجود دوربین مداربسته از بروز جرایم سازمان یافته در پارکینگ طبقاتی جلوگیری می کند. مکانیزم دوربین مداربسته از بروز جرایم خودرو جلوگیری می کند.

تاثیرات دوربین مداربسته در جلوگیری از سرقت خودرو در پارکینگ طبقاتی

 • دوربین مداربسته از بروز جرایم سازمان یافته در پارکینگ طبقاتی جلوگیری می کند. هر گونه خرابکاری و فعالیت های فیزیکی خشن برای حذف دوربین از پارکینگ طبقاتی مجازات در پی خواهد داشت.
 • دوربین مداربسته باعث کاهش فعالیت های مجرمانه سرقت خودرو خواهد شد. قابلیت مشاهده افراد توسط دوربین مداربسته موجب رفتار درست مجرمان خواهد شد. اپراتورهای دوربین مداربسته تاثیر دوربین بر رفتار مجرمان را تایید کرده اند.
 • توقف خودرو در پارکینگ طبقاتی، ریسک سرقت آن را کاهش می دهد. شبکه دوربین مداربسته در پارکینگ طبقاتی موجب کاهش جرایم سازمان یافته خودرو در بسیاری از کشورهای جهان شده است.
 • پرسنل حراست و نگهبانی با دوربین مداربسته بهتر می توانند فعالیت های مجرمان را مشاهده کرده و از بروز سرقت در پارکینگ طبقاتی جلوگیری کنند. این تاثیر در رفتار درست مجرمان بعد از مشاهده دوربین مداربسته توسط پرسنل حراست تایید شده است.
 • در مکان هایی که دوربین مداربسته نصب شده می تواند مجرمان جرایم سازمان یافته خودرو را شناسایی کرد. به همین دلیل است که توقف خودرو در پارکینگ طبقاتی ریسک سرقت خودرو را از بین می برد. این قضیه مهمترین مزیت استفاده از دوربین مداربسته در پارکینگ طبقاتی است.
 • نصب دوربین مداربسته پارکینگ طبقاتی در کاهش سرقت خودرو نقش بسزایی دارد.
 • نصب دوربین مداربسته در بازدارندگی مجرمان نقش بسزایی دارد. مجرمان براساس محاسبات خود، سریع العمل بودن نیروی پلیس در جلوگیری از سرقت و حضور در محل را محاسبه کرده و به همین دلیل از سرقت خودرو منصرف می شوند.
اهمیت نصب دوربین مداربسته در پارکینگ طبقاتی

اهمیت نصب دوربین مداربسته در پارکینگ طبقاتی

 • نصب دوربین مداربسته در پارکینگ طبقاتی( vertikal parking ) نشان دهنده آسیب پذیر بودن ماشین ها بوده و پرسنل حراست و نگهبانی لازم است که از خودروها محافظت کنند و حذف دوربین از پارکینگ می تواند به معنای سرقت خودروها باشد.
 • با نصب دوربین مداربسته در پارکینگ طبقاتی می توان از سرقت خودروها جلوگیری کرد. توجه داشته باشید که عدم نصب دوربین در محل های توقف خودرو، باعث آسیب پذیری خودروها شده و احتمال سرقت را افزایش می دهد.

با مطالعه این مطالب به حساسیت دوربین مداربسته برای محافظت از خودروها پی می برید و البته همزمان بهتر است که از مکانیزم های دیگری هم جهت محافظت و مراقبت از خودروها استفاده شود. نصب دوربین مداربسته در پارکینگ، سارقان را از سرقت خودروها منصرف خواهد کرد. هر چقدر که تنوع مکانیسم های مراقبت و محافظت از خودرو بیشتر باشد به همان اندازه میزان سرقت خودرو هم کمتر خواهد بود.

زمینه سرقت خودرو و نصب دوربین مداربسته در محل های توقف خودرو

با کمی دقت به آمارها و اطلاعات متوجه می شویم که موارد سرقت خودرو در همه محل ها شبیه به هم است و نصب دوربین مداربسته در پارکینگ و سایر محل ها، از میزان سرقت خودرو می کاهد.

 • میزان نرخ جرایم خودرو متناسب با تعداد و نوع سرقت متفاوت است. به طور مثال، فرض سرقت 1000 خودرو در سال، با تعداد 1000 سارق تکی برابری می کند. میزان سرقت خودرو در سرقت های گروهی بیشتر خواهد بود. هر چقدر که روسای گروه های بیشتری بازداشت و زندانی شود، به همان میزان از میزان جرایم سرقت خودرو کاسته خواهد شد.
 • میزان سرقت خودرو در ساعت 8 تا 8:30 صبح در پارکینگ طبقاتی و سایر محل های خودرو بسیار زیاد است. در ساعات 5 تا 6 عصر نیز میزان سرقت خودرو افزایش پیدا می کند. با نصب دوربین و افزایش ساعات بازدید های حضوری در محل های توقف خودرو می توان از میزان سرقت خودرو به میزان بسیار زیاد کاست، براساس مطالعات جرایم شناسی پلیس، بر میزان سرقت خودرو در ساعات شلوغی شهر افزوده می شود و در این ساعات لازم است که نیروی پلیس و نگهبانی با دقت خیلی بیشتری مراکز توقف خودرو و پارکینگ های طبقاتی را زیر نظر بگیرند. هر چقدر که رانندگان از پارکینگ طبقاتی و سایر مراکز نگهداری خودرو کمتر استفاده کنند، به همان اندازه میزان جرایم سرقت خودرو نیز افزایش خواهد یافت.

از آن جایی که پارکینگ و سایر مراکز نگهداری خودرو، محل عمومی است، سارقان حتی به صورت گروهی نیز جرات نزدیک شدن به محل های عمومی را نخواهند داشت و در نتیجه از میزان سرقت خودروها کاسته خواهد شد. سارقان بیشتر به دنبال خودروهای تکی در محل هایی با عبور و مرور کمتر افراد هستند.

اهمیت نصب دوربین مداربسته در پارکینگ طبقاتی

اهمیت نصب دوربین مداربسته در پارکینگ طبقاتی

اهمیت نصب دوربین مداربسته در پارکینگ طبقاتی

تاثیر شرح
نصب دوربین کاهش جرائم خودرو
پرسنل نگهبانی و دوربین کاهش فعالیت های گروه های سارق
توقف خودرو در پارکینگ طبقاتی کاهش ریسک سرقت
دوربین و مراقبت حضوری پرسنل نگهبانی عدم بروز رفتارهای مجرمانه
استفاده همزمان از دوربین و مراقبت حضوری کاهش ریسک سرقت خودرو
دوربین و پرسنل حراست بازدارندگی
تلاش پرسنل حراست به حفظ دوربین کاهش سرقت و افزایش سرقت با حذف و از انداختن دوربین
پارکینگ طبقاتی و محلی به دور از چشم عابران نصب دوربین و افزایش مراقبت از خودرو
تاثیرات دوربین مداربسته در جلوگیری از سرقت خودرو در پارکینگ طبقاتی

 

نتیجه گیری در مورد ” اهمیت نصب دوربین مداربسته در پارکینگ طبقاتی”

این مقاله آموزشی در مورد ” اهمیت نصب دوربین مداربسته در پارکینگ طبقاتی”و کاربردهای آن را در دنیای دوربین مداربسته ، مورد بحث و بررسی قرار داریم، توصیه میکنیم که در صورت نیاز به خدمات نصب و راه اندازی دوربین مداربسته با نفرات/ شرکت های دارای تجربه کافی در این حوزه مشورت نمایید.

درباره چه صحبت کردیم؟

” اهمیت نصب دوربین مداربسته در پارکینگ طبقاتی”/ تاثیرات دوربین مداربسته در جلوگیری از سرقت خودرو در پارکینگ طبقاتی /

author-avatar

درباره ایمان قنبری

متولد 1364 در تهران هستم و دارای مدرک فوق لیسانس کامپیوتر (سخت افزار) از دانشگاه امیرکبیر ( پلی تکنیک) بوده که از سال 1383 در حوزه دوربین مداربسته و سیستمهای حفاظتی و نظارتی در حال فعالیت هستم. از سال 1398 با تاسیس شرکت چشمان بیدار آریا در حال ارائه خدمات فنی و مهندسی به تمامی ارگانها و شرکتهای خصوصی برای نصب دوربین مداربسته میباشیم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *