عملکرد دوربین دنده عقب خودرو

مروزه نصب دوربین مدار بسته یکی از ضروری ترین حرکت های انسان میباشد که ضرورت آن برای داشتن آرامش و امنیت بیشتر بر همگان مشخص و واضح میباشد؛ اهمیت نصب دوربین مداربسته داخل تاکسی نیز امروزه یکی از حرکت های پسندیده برای امنیت بیشتر تعبیه شده است ولی برای آنکه یک راننده بتواند در زمان دنده عقب، عقب خودرو را مشاهده نماید باید اقدام به نصب دوربین دنده عقب خودرو آشنایی داشته باشد برای همین در این مقاله آموزشی عملکرد دوربین دنده عقب خودرو را مورد بررسی قرار میدهیم.

ادامه مطلب

نحوه جلوگیری از سوختن هارد دستگاه DVR دوربین مداربسته

نحوه جلوگیری از سوختن هارد دستگاه DVR دوربین مداربسته سوختن هارد دوربین مداربسته یکی از بدترین اتفاقاتی است که باعث از بین رفتن داده ...

ادامه مطلب

استفاده از دوربین مداربسته برای اسکن کامیون و ایمنی حمل بار

استفاده از دوربین مداربسته برای اسکن کامیون و ایمنی حمل بار  با اسکن کامیون توسط دوربین مداربسته می توان سفر کاری ایمنی را برای رانندگا...

ادامه مطلب

فناوری اسکن زیر ماشین با دوربین مداربسته

فناوری اسکن زیر ماشین با دوربین مداربسته  اسکن زیر ماشین با دوربین مداربسته به نگهبانان و اپراتورهای حراست کمک می کند تا بتوانند اشیای ...

ادامه مطلب